Пристанище-Варна – политическа програма за управление на Варна

August 1, 2023

Пристанището на Варна е стратегически актив и едно от най-големите богатства на града. За съжаление икономическия потенциал на съоръжението е меко казано нереализиран. Нуждата от ревизия на функционирането и управлението на пристанището е ясна за всеки варненец. За това обаче са нужни смели стъпки, изпълнени в дългосрочен план.  

Ето какво е виждането на Промени Варна за развитието на пристанищния комплекс в града:

1. Изготвяне на генерален план на пристанище Варна-Изток и Варна-Запад: Генералният план за развитие на двете зони на пристанището определя стратегическата им насока и инвестициите в инфраструктура и човешки капитал. За всяка от тези зони, Варна-Изток и Варна-Запад, ще бъдат изготвени отделни генерални планове, които да обхванат няколко важни въпроса: разширение, модернизация на инфраструктурата, изграждане на нови кейови места, складови площи, терминали и други съоръжения.

2. Концесиониране на пристанище Варна: Предлагаме концесиониране на пристанището по модела на Констанца. В случая с пристанище Констанца, където много от кейовите места са отдадени на отделни концесионери, моделът демонстрира повишени нива на конкуренция и по-големи обеми товаропоток. Концесионирането на пристанището може да се осъществи чрез процедури за обществени поръчки и сключване на договори с квалифицирани оператори под строг обществен надзор.

3. Изграждане на модерен зърнен терминал и силози в пристанище Варна-Изток: Пристанище Варна-Изток има нужда от нов, модерен и ефективен зърнен терминал. Неговата цел е да привлече търговци на зърно и други култури от Добруджа и да улесни тяхната работа чрез оптимални условия за товарене и разтоварване. Тази симбиоза между селско стопанство и морски транспорт е причина за огромни доходи в общинската хазна на повечето големи черноморски градове. Подобен терминал ще увеличи многократно стратегическото значение на Варна и ще отвори хиляди нови работни места.

4. Нова визия за развитие на Атракционната зона: Макар и не добре реализирана, Атракционната зона на варненското пристанище е важен район, свързващ морето с централната част на Варна. Новата визия за развитие на Атракционната зона включва не само поощряването на частни обекти за развлечение, като ресторанти и питейни заведения, а и облагородяване на градската инфраструктура със зелени площи и места за отдих, култура и спорт. Управлението на зоната трябва да е изцяло общинско с широко обществено обсъждане и въвличане на гражданите във вземането на решения.

5. Развитие на пристанище Варна-Запад: Пристанище Варна-Запад е зоната на пристанищния комплекс с най-голям потенциал за развитие. Изграждането на нови терминали и развитието на съществуващите в езерото, около Белослав и Девня, представлява възможност за разширение на капацитета и предлагането на допълнителни услуги. Връзката с железопътните линии и магистралите „Хемус“ и „Черно море“ ще осигури ефективен транспорт на стоки от и до пристанището, което може да привлече нови индустрии и търговски потоци.

Buy this Template
More Templates
Hire a professional
Make an appointment with a Webflow Professional to build a website using this template. Learn More