Свързаност и обществен транспорт – политическа програма за управление на Варна

August 1, 2023

Транспортната инфраструктура е кръвоносната система на всеки модерен град. В този смисъл Варна страда от хронична анемия. Горчивият опит доказа, че тя не може да бъде преодоляна просто с наливане на пари. Варна се сдоби със свръхскъпа градска магистрала на стойност 120 млн. лв. за трикилометровата реконструкция на бул. Левски. Но това не реши дори част от транспортните проблеми на града. Електрическите автобуси за градския транспорт струват 85 млн. лева, като 70 млн. от тях са осигурени от Еврофондове, но още чакаме да превозят първия си пътник.

Градът ни се нуждае визионерско планиране и рационално управление на средствата в транспортния сектор. Промени Варна предлага 5 ключови направления за радикални действия към по-ефективен транспорт на територията на града:

1. Интегрирана транспортна инфраструктура: Автогара Варна трябва да бъде преместена в близост до Централна ЖП гара и свързана с летище Варна. По този начин ще се обособи централен транспортен възел, който осигурява комуникацията между железопътен, автобусен, морски и въздушен превоз. Ще бъдат развивани три експресни транспортни коридора: Център-Младост-Владиславово, Център-Траката-Виница и Център-Аспарухово-Галата като носещи оси на градския трафик.

2. Цялостна модернизация на системата за обществен транспорт: Тя цели градският транспорт да стане предпочитано средство за придвижване в града. Въвеждането в експлоатация на новите електрически автобуси трябва да се случи в най-кратки срокове. Необходима е реконструкция на топологията на маршрутите за по-ефективно покритие на града. Мрежата на градския транспорт следва да бъде разширена, а връзките рационализирани и опростени. Автоматизираната билетна система трябва най-сетне да престане да бъде мираж, служещ за източване на пари от общинския бюджет, и да се превърне в действителност, която да улесни пътниците. Всички спирки на градския транспорт трябва час по-скоро да бъдат почистени и снабдени с информационни табла и камери за повишаване на сигурността. Часовият диапазон и интервали на движение на автобусите да бъде оптимизиран, като поне през летния туристически сезон бъде осигурен нощен автобусен транспорт, свързващ курортните комплекси с центъра на Варна.

3. Стратегически направления за облекчаване на автомобилния трафик: Задръстванията все по-често стават част от ежедневието на варненци, особено през летния сезон. Необходимо е извеждане на товарния и транзитния трафик, за да се намали тежестта върху централните улични артерии на града. Предизвикателство е самото географско разположение на Варна, което затруднява изграждането на пълноценен околовръстен път. Наша основна задача е изграждането на втори мост над Варненското езеро, който да е позициониран достатъчно удобно спрямо уличната мрежа на града, така че да поеме функциите на свързващ елемент между западната и южната му част. Ще се стремим и към разширяване на северното околовръстно направление по протежението на бул. Христо Смирненски с дългосрочна перспектива за създаването на нов северен околовръстен път, който да свързва Аксаково с Манастирски рид.

4. Повече места за паркиране: Автомобилите в града са твърде много, но Варна все още може да избегне ситуацията на онези пренаселени градове, в които всяко влизане с автомобил в центъра се таксува. Синята зона беше необходима начална стъпка за решаване на проблема с паркирането, но вече достига своя лимит. Разширяването ѝ извън централната част на града не е ефективно решение. Синята зона може да продължи да функционира само върху рехабилитирана пътна мрежа, при условие, че се осигури прозрачност на дейността на общинското дружество, което я управлява, и се получат гаранции, че приходите от нея се инвестират в полза на гражданите. Зоната трябва да бъде допълнена с буферни паркинги, които да бъдат изградени на стратегически места в града, като кв. Чайка и района на ЖП Гара. Недостигът на места за паркиране ще бъде преодолян чрез изграждане на подземни паркинги в централната градска част. Най-подходящи за тази цел са пространствата под уличните платна на катедралния площад, под бул. Княз Борис в района на „Акациите“, под градските пазари и под площадни пространства.

5. Устойчиви решения за екологично чист транспорт: Транспортът е призван да подобрява качеството ни на живот, но замърсяването на въздуха го влошава. Решението е във все по-ограниченото използване на двигатели с вътрешно горене за сметка на електромобили и велосипеди. Ще работим за изграждането на удобни, правилно обозначени, непрекъснати велоалеи по всяка от основните транспортни оси на града. Ще интегрираме велосипедния транспорт към мрежата на градския транспорт чрез изграждането на сигурни велосипедни стоянки в близост до възлови спирки на градския транспорт. Мрежата от зарядни станции за електрически автомобили ще бъде интегрирана в зоните за платено паркиране. Ще се застъпваме за възможно най-ниски цени на електроенергията от зарядните станции и запазване на безплатното паркиране на електрическите автомобили.

Buy this Template
More Templates
Hire a professional
Make an appointment with a Webflow Professional to build a website using this template. Learn More